free html5 templates

© Copyright 2019 DialCom s.r.o. - All Rights Reserved

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nová regulácia digitálneho súkromia zavádza na 25. mája 2018. Je štandardizuje širokú škálu líši súkromie legislatíva je v celej EÚ do jedného centrálneho sady predpisov, ktoré chráni užívateľov vo všetkých členských štátoch.

Právo dát - Prenosnosť

Exportovať Vaše osobné údaje, ktoré sú uložené na tejto stránke. Generovať súbor programu Excel, ktorý obsahuje všetky vaše citlivé dáta.

Právo byť zabudnutý

Zmazať svoj účet zo stránky so všetkými svojimi osobnými údajmi. Všetky adresy, objednávok a ďalších informácií budú stratené.

Právo byť anonymný

Zmeniť svoje informácie s fiktívnych údajov. Týmto spôsobom vaša identita je chránená.

Právo byť informovaný

To sa vzťahuje na akékoľvek zhromažďovanie údajov týkajúcich sa spoločností a jednotlivcov musia byť informovaný skôr, ako sa zhromažďujú údaje.

Právo na informácie opravené

Tým je zaistené, že jednotlivci môžu mať svoje dáta aktualizovať, ak sú zastarané alebo neúplné alebo nesprávne.


Právo na obmedzenie spracovania

Jednotlivci môžu požiadať, aby ich údaje neboli použité na ďalšie spracovanie.


Právo na nepoužitie dát pre priamy marketing

To zahŕňa právo jednotlivcov k zastaveniu spracovania jeho osobných údajov pre priamy marketing.


Právo byť oznámený

Pokiaľ došlo k porušeniu dát, ktorá ohrozuje zákaznícke osobné údaje, máte právo byť informovaný do 72 hodín ak dújde k porušeniu.


Cookies 

Takmer všetky webové stránky používajú cookies - malé dátové súbory - na ukladanie informácií do webových prehliadačov. Niektoré webové stránky obsahujú stovky z nich.